19th Ave New York, NY 95822, USA

Cennik usług

W przypadku większych zamówień chętnie udzielamy atrakcyjnych rabatów i upustów cenowych.

Podane ceny są cenami netto, mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty w myśl przepisów Art. 66, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy zgodnie z Art. 71 Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity Dz.U.2018 poz. 1025 z późniejszymi zmianami). W celu otrzymania aktualnej, indywidualnej oferty bardzo prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Dane kontaktowe znajdują się w zakładce kontakt, a także w nagłówku i stopce strony.

Cennik odbiorczych i okresowych kontroli, przeglądów (Prawo Budowlane Art.62) oraz pomiarów instalacji elektrycznych (PN-HD 60364-6) i odgromowych (PN-HD 62305)

Rodzaj usługiCena netto
Pomiar rezystancji izolacji 1F (~230V)10 zł/obw.
Pomiar rezystancji izolacji 3F (~400V)15 zł/obw.
Pomiar rezystancji izolacji kabli ziemnych (2,5kV)50 zł/szt.
Pomiar i badanie wyłączników różnicowoprądowych (RCD)30 zł/szt.
Badanie ciągłości przewodów ochronnych (PE) i uziemiających10 zł/pkt.
Pomiar impedancji pętli zwarcia 1F ~230V (L-N/L-PEN bez RCD)5 zł/pkt.
Pomiar impedancji pętli zwarcia 1F ~230V (L-PE z RCD)5 zł/pkt.
Pomiar impedancji pętli zwarcia 3F ~400V (L-L/L-N/L-PEN bez RCD)15 zł/pkt.
Pomiar impedancji pętli zwarcia 3F ~400V (L-PE z RCD)15 zł/pkt.
Pomiar rezystancji uziemień roboczych i ochronnych60 zł/szt.
Pomiar rezystancji uziemień odgromowych (LPS)30 zł/pkt.
Oględziny instalacji elektrycznej5 zł/obw.
Oględziny instalacji odgromowej (LPS)5 zł/pkt.
Przegląd i kontrola wyłącznika PPOŻ (jeśli nie jest to RCD)60 zł/szt.
Przygotowanie dokumentacji/protokołu z wykonanych kontroli i pomiarów w formie papierowej50 zł/kpl.
UWAGI:
Minimalna, zryczałtowana wartość zlecenia wynosi 300 zł netto !
Aktualna, podstawowa stawka podatku od towarów i usług (VAT) wynosi 23%.
Ceny dotyczą kontroli miejsc dostępnych dla ludzi i nie obejmują opłat dodatkowych związanych z montażem/demontażem urządzeń czy wynajmem podnośników koszowych.
obw. = obwód elektryczny (najczęściej jest to po prostu wydzielona część instalacji w ramach jednego zabezpieczenia/wyłącznika nadprądowego)
szt. = sztuka (w sensie ilościowym)
pkt. = punkt (gniazdo wtyczkowe ~230V, siłowe ~400V, oprawa oświetleniowa, pojedynczy uziom lub pojedynczy zwód odgromowy/piorunochronny LPS)
kpl. = komplet

Cennik pomiarów natężenia oświetlenia w pomieszczeniach, miejscach pracy (PN-EN 12464) i oświetlenia ewakuacyjnego (PN-EN 1838)

Rodzaj usługiCena netto
Pomiar natężenia oświetlenia ogólnego - biura, gabinety, pomieszczenia gospodarcze/techniczne i nielekcyjne w szkołach40 zł/pom.
Pomiar natężenia oświetlenia ogólnego - przedszkole/żłobek600 zł/kpl.
Pomiar natężenia oświetlenia ogólnego - szkoła: sala lekcyjna60 zł/pom.
Pomiar natężenia oświetlenia ogólnego - szkoła: korytarze i schody300 zł/kpl.
Pomiar natężenia oświetlenia ogólnego - szkoła: sala gimnastyczna100 zł/kpl.
Pomiary oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego8 zł/m2
Sprawdzenie/kontrola oprawy oświetleniowej (ogólnej lub awaryjnej/ewakuacyjnej)40 zł/szt.
Przygotowanie dokumentacji/protokołu z wykonanych kontroli i pomiarów w formie papierowej50 zł/kpl.
UWAGI:
Minimalna, zryczałtowana wartość zlecenia wynosi 300zł netto !
Aktualna, podstawowa stawka podatku od towarów i usług (VAT) wynosi 23%.
Ceny dotyczą kontroli miejsc dostępnych dla ludzi i nie obejmują opłat dodatkowych związanych z montażem/demontażem urządzeń czy wynajmem podnośników koszowych.
pom. = pokój/pomieszczenie
szt. = sztuka (w sensie ilościowym)
pkt. = punkt (punkt pomiarowy lub oprawa oświetleniowa)
kpl. = komplet

Cennik pomiarów, badań i inspekcji termowizyjnych (IR)

Rodzaj usługiCena netto
Sprawdzenie miejsca z wykonaniem zdjęcia (widzialne+IR)5 zł/pkt
Sprawdzenie/kontrola niewielkiej maszyny, urządzenia lub pomieszczenia (kubatura poniżej 30 m3) z nagraniem krótkiego filmu (IR, maks. 1min)25 zł/szt.
Sprawdzenia/inspekcje dużych maszyn, pomieszczeń i urządzeń (kubatura pow. 30 m3) - filmiki lub zdjęcia IR1 zł/m3
Sprawdzenie/kontrola drzwi i okien (2 strony) ze zdjęciami lub krótkim filmikiem IR (maks. 1min)50 zł/szt.
Sprawdzenie/kontrola komina ze zdjęciami lub filmikiem IR (maks. 1min)50 zł/szt.
Dokładne sprawdzenie ocieplenia/elewacji budynku lub dachu1 zł/m2
Przygotowanie dokumentacji/protokołu z wykonanych kontroli i pomiarów w formie papierowej100 zł/kpl.
UWAGI:
Minimalna, zryczałtowana wartość zlecenia wynosi 300zł netto !
Aktualna, podstawowa stawka podatku od towarów i usług (VAT) wynosi 23%.
Ceny dotyczą kontroli miejsc dostępnych dla ludzi i nie obejmują opłat dodatkowych związanych z montażem/demontażem urządzeń czy wynajmem podnośników koszowych.
m2 = metr kwadratowy powierzchni
m3 = metr sześcienny (zajmowanej) kubatury
szt. = sztuka (w sensie ilościowym)
pkt. = punkt (konkretne, wskazane miejsce lub punkt pomiarowy)
kpl. = komplet

Cennik usług serwisowych, monterskich i instalacyjnych

Rodzaj usługiCena netto
Montaż przewodów instalacji elektrycznej, sterowniczej, infrastruktury sieciowej, RTV/SAT i CCTV5 zł/mb
Montaż rur osłonowych, karbowanych (peszle) i koryt instalacyjnych10 zł/mb
Montaż puszek natynkowych10 zł/szt.
Montaż puszek podtynkowych30 zł/szt.
Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego (gniazda, włączniki)50 zł/szt.
Montaż rozdzielnicy elektrycznej pod aparaturę modułową na szynę DIN (TH/TS 35mm)150 zł/szt.
Montaż aparatury modułowej na szynę DIN (TH/TS 35mm) w rozdzielnicy10 zł/moduł
Montaż pojedynczego uziomu ochronnego lub odgromowego (sztyca 3mb, LPS typ A wg PN-EN 62305)100 zł/szt.
Montaż uziomu fundamentowego lub otokowego (bednarka, LPS typ B wg PN-EN 62305)10 zł/mb
Montaż sztycy odgromowej (pręt Franklina lub ESE)100 zł/szt
Montaż zwodów odgromowych (drut fi 8mm Fe/Zn lub przewód HV Cu min. 35 mm2)10 zł/mb
Montaż elementów systemów alarmowych - czujniki/sensory50 zł/szt.
Montaż elementów systemów alarmowych - centrale, nadajniki i zasilacze100 zł/szt.
Wymiana akumulatora lub baterii (alarmy, monitoring, UPS)100 zł/szt.
Montaż oświetlenia tymczasowego (prowizorka)10 zł/szt.
Montaż oprawy oświetleniowej100 zł/szt.
Montaż kamery CCTV100 zł/szt.
Montaż szafy RACK 10" lub 19" wraz z osprzętem do 10U150 zł/szt.
Montaż szafy lub stojaka RACK 19" wraz z osprzętem pow. 10U250 zł/szt.
Montaż paneli krosowniczych (PatchPanel) UTP/FTP/STP i głowic LSA/KRONE10 zł/port (lub głowicę)
UWAGI:
Minimalna, zryczałtowana wartość zlecenia wynosi 150zł netto !
Aktualna, podstawowa stawka podatku od towarów i usług (VAT) wynosi 23%.
Ceny dotyczą miejsc dostępnych dla ludzi i nie obejmują opłat dodatkowych związanych z montażem/demontażem urządzeń czy wynajmem podnośników koszowych, a także działań możliwych do wykonania na miejscu, z poziomu dostępu i zasobów przekazanych przez klienta - w szczególności, nie obejmują łamania/odzyskiwania haseł lub kodów dostępowych do stref i urządzeń, ani zakupu dodatkowych licencji, produktów lub usług innych firm.
moduł = jeden standardowy moduł szyny TH/TS 35mm (ca.18mm szerokości)
mb = metr bieżący długości (bednarki, drutu, kabla, przewodu, taśmy)
szt. = sztuka (w sensie ilościowym)
pkt. = punkt (konkretne, wskazane miejsce)
port = jedno gniazdo RJ-11/45 (6PxC lub 8PxC) na panelu krosowniczym lub jedna głowica LSA/KRONE (10p)
kpl. = komplet

Cennik usług informatycznych i konfiguracyjnych

Rodzaj usługiCena netto
Konsultacje telefoniczne lub mailowe50 zł/szt.
Konsultacje na miejscu w lokalizacji wskazanej przez inwestora/klienta100 zł/szt.
Konfiguracja urządzeń sieciowych (modemy, routery, przełączniki, punkty dostępowe wifi, drukarki, serwery plików/NAS, itp.)od 150 zł/szt.
Instalacja i wstępna konfiguracja oprogramowania systemowego (BSD/Linux/Windows)150 zł/szt.
Instalacja i wstępna konfiguracja systemu pod wirtualizację (KVM/QEMU, VMware, Xen, VirtualBox)300 zł/szt.
Instalacja i konfiguracja usług serwerowych (DHCP, DNS, HTTP, SMTP, IMAP, LDAP, FW/IPtables, NTP, SMB/CIFS, SSH/SFTP, itp.)250 zł/szt.
Instalacja i konfiguracja pakietu oprogramowania serwerowego do pracy grupowej (RedMail+SOGo)1000 zł/szt.
Instalacja i konfiguracja oprogramowania na komputerze/stacji roboczej50 zł/szt.
Wymiana zasilacza ATX/ITX/mini-ITX50 zł/szt.
Instalacja lub wymiana podzespołów PC50 zł/szt.
Instalacja lub wymiana podzespołów Laptop/Notebook100 zł/szt.
Instalacja certyfikatu SSL/TLS do szyfrowania połączeń (mi. HTTP, IMAP, SMTP, itp.)50 zł/szt.
Instalacja i konfiguracja CMS WordPress lub Joomla100 zł/szt.
Wprowadzanie zmian CMS WordPress/Joomla50 zł/szt.
Przygotowanie witryny CMS WordPress/Joomlaod 500 zł/szt.
Przygotowanie witryny sklepowej lub wielojęzycznej CMS WordPress/Joomlaod 2000 zł/szt.
Audyt i optymalizacja SEOod 100 zł/szt.
Konfiguracja central alarmowych/rejestratorów/monitoringu CCTVod 500 zł
Dojazd do klienta i pierwsza godzina szkolenia lub pracy na miejscu150 zł
Druga i kolejna godzina szkolenia lub pracy na miejscu100 zł
Zryczałtowany dojazd do klienta (do 50 km)100 zł
Dojazd do klienta pow. 50km (liczony wg odległości/w jedną stronę)2 zł/km
UWAGI:
Minimalna, zryczałtowana wartość wykonywanych prac wynosi 50zł netto w przypadku dostępu zdalnego przez internet i 150zł netto z dojazdem na miejsce do lokalizacji klienta !
Aktualna, podstawowa stawka podatku od towarów i usług (VAT) wynosi 23%.
Ceny dotyczą działań możliwych do wykonania zdalnie lub na miejscu z poziomu dostępu i zasobów przekazanych przez klienta i nie obejmują łamania/odzyskiwania haseł lub kodów dostępowych do oprogramowania i urządzeń, ani zakupu dodatkowych licencji, produktów lub usług innych firm.
szt. = sztuka (w sensie ilościowym)
pkt. = punkt (konkretne, wskazane miejsce)
km = kilometr
kpl. = komplet